Cahors aneb černé víno

Stejnojmenná apelace je nejslavnější částí francouzské vinařské oblasti Jihozápad. Ta patří společně s regionem Savojska mezi nejméně známé regiony produkce vína ve Francii. To však neznamená, že bychom tuto oblast, která leží na jih a východ od Bordeaux, měli opomíjet. Platí pro ni totiž totéž, co pro Languedoc – velmi zajímavá vína za velmi přijatelné ceny. Protože tento region není souvislým pásem vinic ale je souborem několika menších viničních podoblastí, značně liší se odrůdové složení jednotlivých apelací. V Bergeracu se používají známé odrůdy Cabernet sauvignon, Merlot a Malbec s tím, že zde význam Malbecu je vyšší než v Bordeaux. V Madiranu se pro změnu používá Tannat, v Fronton pak Negrette. Nejznámější je však použití Malbecu v Cahors.

Cahors je francouzská apelace vín AOP z Jihozápadu. Dominantní odrůda je Malbec, který musím mát ve vínech alespoň 70% podíl. O zbylých 30% se „starají“ případně odrůdy Malbec a Tannat. Celková plocha vinic je 4200 hektarů a většina z nich leží na západ od stejnojmenného města – Cahors. Většinou leží na kamenitém podloží, na terasách na svazích u řeky Lot. V praxi se zde nacházejí 4. úrovně teras, přičemž první – nejnižší se z důvodu blízké řeky nevyužívá k pěstování révy. V rámci apelace mohou existovat jen červená vína, nicméně zdejší rosé a bílá jsou deklarována jako zemská (IGP).

istorie vinařství zde sahá až do dob starověkého Říma. Velké reputace dosáhl Cahors ve středověku, kdy se zdejší „černá vína“ vyvážela do Anglie i Ruska. Jako ve velké části Evropy, i zde na konci 19.-tého století vypukla phyloxera a zlikvidovala veškeré vinice. V roce 1956 navíc region nažil extrémní krupobití, které prakticky veškeré vinice znovu zničilo a bylo potřeba je znovu vysadit. Apelace Cahors vznikla v roce 1971.

Vinaři z Cahors se od roku 2007 spojili se svými argentinskými kolegy a dali vzniknout akce „Malbec world day“ – světový den Malbecu. Ten tradičně probíhá 17. dubna. Drobnou zajímavostí je, že Cahors dal jméno i moldavskému tradičnímu vín Kagor. To je však z odrůdy Cabernet sauvignon a i svým polosladkým projevem se výrazně odlišuje od svého francouzského jmenovce založeného na odrůda Malbec.

Odrůda Cot nebo-li francouzský Malbec

Původ: Typická odrůda z oblasti kolem Cahors, v podstatě synonymum odrůdy Malbec. V roce 2009 bylo prostřednictvím DNA dokázáno, že odrůda Cot vznikla křížením odrůd Prunelard a Magdeleine noire des Charentes. Po fyloxerické krizi se odrůda stala citlivou na plísně, nevykazovala dřívější kvalitu a od masivního pěstování se ustoupilo. Cot (Malbec) se stala dominantní odrůdou v Argentině, kde má ideální podmínky, a je vysázena na ploše 25 000 hektarů. Poprvé tam byla vysázena francouzským agronomem Michelem Pougetem již v roce 1868. V Chile zaujímá 6 000 hektarů plochy, dále se hojně pěstuje v Kalifornii, Austrálii, Novém Zélandu a Itálii. Jméno je odvozeno od rodového jména skupiny odrůd Cotoidních. Patří sem i odrůdy Tannat, Negrette či Prunelard. Ve Francii se nejvíce se pěstuje v apelaci Cahors, je doporučena a autorizována v oblasti jihozápadu Francie a Languedocu. V údolí řeky Loiry se vyskytuje nejvíce v apelaci Touraine.

Martin Kozák

redaktor VINO.TK

You may also like...