Historie Maison Louis Jadot

Nedílnou součástí každého vinařství nejsou jen vína, lidé, vinice, vybavení, ale také jeho historie. Ta jej formuje, definuje a vytváří závazek pro úspěšné budoucí fungování, zvláště u rodinných vinařství. Jedním ze světových kultovních producentů vína je Maison Louis Jadot. Zde je stručný nástin, jak se z malého, lokálního vinohradníka produkujícího pár desítek tisíc lahví, stal jeden z pilířů dnešního Burgundska a světového obchodu s vínem.

Původ rodiny Jadotů můžeme dohledat v Belgii, poblíž Namuru. Jméno je doposud v Belgii velmi známe a v jejich bývalé kolonii – Belgickém Kongu dokonce existovalo město Jadotville. Jedna větev rodiny se usadila v Côte d’Or (Burgundsku) v 18. století ve vesnici Essey vedle Arnay-le-Duc. Louis Henry Denis Jadot se právě tam narodil v roce 1821 a od mala se zajímal o víno. V roce 1859 se oženil s Elizabeth Anne Laure Moreau, která jako věno přináší do manželství první vinice – Beaune Premier Cru Clos des Ursules. To získal její otec v roce 1826, dále pak Beaune Premier Cru Les Theurons – v jejich rodině od roku 1833. A v neposlední řadě Beaune Premier Cru Clos des COUCHEREAUX, které tchán Luise Henryho Denise Jadota získal v roce 1836.

Louis Jadot se narodil v roce 1859. Pod jeho vedením se jméno Louis Jadot stává známé, hlavně v severní Francii a Belgii. Jeho syn, Jean-Baptiste Louis Jadot slaví další úspěchy a pokračuje v rozšiřování plochy vinic nákupem Chevalier Montrachet Les Demoiselles v roce 1913 a Beaune Premier Cru Les Boucherottes v roce 1923 a témže roce hlavně Corton Charlemagne a Pougets současně.

Na jeho místo nastupuje syn Louis Joseph Auguste Jadot v roce 1941 a hned po válce dokupuje vinice Beaune Premier Cru Les Chouacheux. O 12 let později – v roce 1957 pak Beaune Premier Cru Les Bressandes. Bohužel zemřel náhle v roce 1962 a André Gagey, který byl jeho pravou ruku od roku 1954, převzal jeho pozici. Paní Jadot společně se svými dětmi zůstává vlastníkem firmy a následně dokupuje Pernand Clos de la Croix de Pierre v roce 1968. V tomto roce nastupuje ke společnosti Louis-Alain Jadot, ale umírá tragicky hned následujícího listopadu.

André Gagey pokračoval ve strategii nastolené rodinou Jadotů, zvláště ve Velké Británii a USA, kde již od roku 1944 navázal blízké kontakty s rodinnou Rudyho Kopfa – zakladatele společnosti Kobrand. To byl také důvod, proč rodina Kopf koupila v roce 1985 od paní Jadotové a dalších členů příbuzných Maison Jadot. Rodina Jadotů zůstala majiteli historické původní usedlosti – Héritiers Louis JadotPierre-Henry Gagey se připojil k Maison Louis Jadot 1. ledna 1985 a následně pokračoval v práci svého otce, který šel do důchodu v roce 1992. Vinařský dům Jadot pokračuje v postupném vývoji a rozšiřování svých vín do celého světa. To vše při zachování stejných hodnot a strategie : prodávat jen vína apelací (A.O.C. /A.O.P.) z hroznů velkého Burgundska, prezentovaných pod jednotným jménem – Louis Jadot – a pod jednotnou etiketou.

Na intenzitě nabrala spolupráce s Maison Loron ohledně vín z Beaujolais a Mâconnais. Ta byla započata již Louis Henri Denis Jadot v roce 1859. V roce 1996 vytvořil Maison Louis Jadot vlastní bednářství (sudařství) Cadus aby dosáhl maximání kontrolu nad procesem zrání v dubových sudech. Maison Louis Jadot postupně vytvořil další vinařské základny pro výrobu vín typických pro danný region. V roce 1999 v St Etienne des Oullières pro Beaujolais-Villages et v roce 2008 v Givry, kde se vyrábějí pouze vína Bourgogne rouge a Bourgogne blanc. Vína z Côte d’Or (velkého Burgundska) pocházejí všechna z moderního vinařství v Beaune.

Vinařství Maison Louis Jadot se postupně rozšiřovalo dokupováním rozličných vinic v Côte d´Or, ale také mimo tento hlavní burgundský region. Jako například pořízení Château des Jacques v Beaujolais v roce 1996 nebo Domaine Ferret v Fuissé v roce 2008. V současnosti přímo kontroluje Louis Jadot přes 220 hektarů vinic. Zde najdete také podrobnosti o jednotlivých vínech Maison Louis Jadot

Martin Kozák

redaktor VINO.TK

You may also like...