Moravská vína se představila v Dillí a získala si indickou odbornou veřejnost

Ve dnech 13. až 15. října 2014 se uskutečnila mise zástupců vybraných moravských vinařství do Indie. Zúčastnili se jí zástupci Zámeckého vinařství Bzenec, Vinařství Tomáš Krist a vinařství Templářské sklepy Čejkovice, a účastníky mise se stali rovněž zástupci společnosti Fiamoli, která misi na české straně připravovala. Prezentaci a samotnou degustaci vybraných vín zajistil přední český someliér Aleš Pokorný, který představil během obou hlavních prezentací kolekci 28 vín. Uvedená moravská vinařství se v Indii představila na prezentacích pořádaných na ZÚ Dillí a v hotelu The Oberoi , kdy zároveň proběhla přednáška spojená s ochutnávkou vína vedená zkušeným someliérem.

Uvedená moravská vinařství se v Indii představila na prezentacích pořádaných na ZÚ Dillí a v hotelu The Oberoi, kde zároveň proběhla přednáška spojená s ochutnávkou vína vedená zkušeným someliérem. Více než 80 účastníků večera mělo možnost ochutnat během přednášky someliéra vzorky 12 moravských vín, dalších 16 vzorků uvedených vinařství pak čekaly na ty, kteří měli o moravská vína, případně o jejich dovoz do Indie, hlubší zájem. V prostorách luxusního hotelu The Oberoi byla prezentace vinařství a ochutnávka moravských vín uspořádána pro VIP hosty hotelu, pro velvyslance EU a pro velvyslanec některých dalších zemí. Sešlo se na ní padesát účastníků, přičemž většina z nich se s moravským vínem setkala vůbec poprvé. Přednáška someliéra a interakce s hosty během ochutnávky se, stejně jako v případě prezentace na ZÚ Dillí, setkala s živým ohlasem.

Kromě prezentací svých výrobků měli zástupci uvedených vinařství možnost setkat se během pobytu v Indii s vybranými dovozci alkoholických nápojů a diskutovat s nimi zákonitosti indického trhu s vínem a rovněž možnost dovozu moravských vín do Indie. Mise zástupců moravských vinařství do Indie přinesla jejím účastníkům možnost představit odborné indické veřejnosti své výrobky a přinesla jim rovněž možnost seznámit se s hlavními zásadami fungování trhu s vínem v Indii. Na základě získaných informací je možné vytvořit si ze strany vinařství bližší a reálnější představu o možnostech dovozu moravských vín do Indie, vytipovat odpovídající odrůdy vína a nabídnou odpovídající kvalitu vína různým segmentům indického trhu. Spotřeba vína a kultura pití vína je v Indii na vzestupu a vezme-li se v úvahu počet obyvatel Indie, je zřejmé, že v pohledu do budoucna se jedná o perspektivní trh.

Byť časově podstatně omezená, nabídla mise zástupcům moravských vinařství možnost získání základní orientace v zákonitostech fungování indického trhu s vínem a dále možnost navázání přímých kontaktů pro rozvíjení dalších aktivit na indickém trhu. Kromě jiného byla v průběhu mise dohodnuta návštěva zájemců o dovoz moravských vín v ČR a dohodnuty byly rovněž další konkrétní kroky možné budoucí spolupráce s indickými subjekty z oblasti trhu s vínem.

Zdroj: PR MZV ČR

You may also like...